top of page

Pere Prat i Serra. La història de la humanitat ha passat per molts moments i s'ha caracteritzat per esdeveniments que l'han anat marcant i han contribuït en el seu quefer diari. Hi ha diverses civilitzacions en l'entorn mundial, les quals s'han singularitzat pel que han ofert com a més important, la qual cosa ha implicat el camí que cada cultura ha seguit.
Un dels temes d'estudi d'aquest llibre tracta de com Salvador Espriu veia l'Absolut. Aquest Absolut, per a ell, volia dir Déu? Alguna vegada, en els seus poemes s'insinua un "absolut".
Un altre tema que presenta és el de la secularització, o com la humanitat vol seguir la seva vida prescindint de tota norma religiosa. Al voltant d'aquesta qüestió es mostra l'empremta que la Bíblia ha deixat en la societat.

L'Absolut i Salvador Espriu. El secularisme segons Leslie Newbigin

€ 6,00Price

    Productes relacionats