Després de cinquanta anys de publicacions pensem que ha arribat l’hora de fer la melmelada i, d’alguna manera, d’anar recollint el velam. Dins d’aquesta visió de coses he considerat que seria bo, després de tants llibres i articles dedicats al tema, escriure una síntesi de l’estament nobiliari de les comarques meridionals del Principat de Catalunya durant l’edat moderna, és a dir, de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Tarragonès, realitzada a partir dels llibres i articles relacionats a l’apartat de bibliografia, que aplegui en una sola obra el resultat de tot el que fins ara s’ha publicat. Com que qualsevol atansament a la noblesa com a estament ha d’assolir el coneixement de l’estructura interna, lesestratègies matrimonials, l’activitat política, els fonamentseconòmics, l’estil de vida, l’educació, la cultura i, finalment,les actituds i els valors que presenta com a col·lectiu, elque trobarà la persona interessada en el tema nobiliarien les pàgines que segueixen és: què s’entén per noblesaa l’edat moderna, les categories nobiliàries, la noblesaper comarques, els blasons, els senyorius, les bandositats nobiliàries, les confraries de Sant Jordi, els vincles, elservei d’armes, la dedicació a l’Església, els nobles iles institucions, els aspectes econòmics, les activitatseconòmiques, la política matrimonial,la cultura i el nivell de vida.

Els nobles de les comarques meridionals del Principat de Catalunya a l'edat mode

SKU: 0023
€ 20,00 Preu normal
€ 19,00Preu d'oferta
  • Detalles del producto. Es el lugar ideal para agregar más información sobre tu producto como su tamaño, materiales, instrucciones de uso y mantenimiento. También es un buen espacio para explicar lo especial que es tu producto y sus beneficios.