top of page

Pere Prat i Serra

 

El fragment escollit del Corpus Digital d’Amic i Amat per a fer el nostre 
treball és el Llibre d’amic i amat. 
«Dins del Blaquerna el Llibre d’amic i amat es revela com una solució genial al problema de com informar, en un marc narratiu, de les vivèn-cies místiques del protagonista; de com transmetre al lector aquesta  experiència radical i inefable per definició cap a la qual ha tendit tota la vida del personatge i que ha estat el motor de la novel·la.» Albert Soler i Llopart.
L’intent d’aquest assaig ha estat apropar-nos tant com hem pogut al significat profund de les paraules «amor», «amar» i «amors» del Llibre  d’amic i amat,  perquè si bé «amic» i «amat»  són les més esmentades en el Corpus Digital, també hi sovintegen les paraules del títol de l’assaig. L’«amor» i l’«amar» amaren tota la relació de l’amic i l’amat i li donen  vida i profunditat.
Com que el present assaig es mou dins del  camp de l’anàlisi, transcrivim molt sovint el text de la metàfora  o pensament, a fi de mostrar-ne el context original i facilitar-ne la comprensió a partir de les mateixes pa-raules de l’autor i poder capir la coherència de l’obra del beat.

AMOR, AMAR I AMORS del Llibre d’amic i amat de RAMON LLULL

8,00 €Precio

    Productos relacionados