top of page

Pere Prat i Serra.  Al final del ministeri de Jesús l’evangeli de Joan ens presenta un signe extraordinari: la resurrecció de Llàtzer. Aquest fet va acompanyat d’uns diàlegs de Jesús amb els seus deixebles, amb les germanes de Llàtzer: Marta i Maria. Al final del capítol podem observar les reaccions contrastants dels qui han presenciat la resurrecció.El nostre intent és analitzar aquest relat per veure quines són les línies de força i comprovar el que és més important, el signe o les paraules que l’envolten, quina reacció hi ha entre el fet miraculós i els diàlegs, quina és la funció que tenen ambdós en el relat, veure finalment com Jesús «amb gestos i paraules» es revela en el capítol 11 del quart evangeli.També ens interessa examinar en quin grau afecta l’actuar de Jesús en l’oient, veure si es demana a l’interlocutor o espectador alguna resposta; també és el nostre intent estudiar si el que es troba davant de les paraules de Jesús se sent lliure, o si es veu obligat per la força dels seus signes a acceptar-lo.

Signes i fe, en Joan 11. Resurrecció de Llàtzer

€ 6,00Price

    Productes relacionats